Одделение Битола

Одделение Битола

Телефон: 047 237 020 - 047 223 635

Факс: 047 203 088

Блага Атанасова Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Андреј Боглески Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Лилјана Талевска Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Емил Атанасов Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Алиибраим Изаири Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Марика Ноневска Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Снежана Ѓеорѓиевска Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Сузана Колевска Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Снежана Дуковска Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Менка Паратикова Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

Прилеп

Тел/Факс: 048 427 450 - 048 422 644

Миле Велјановски Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Лилјана Талеска Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Тале Стојаноски Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Олга Бошевска Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Лилјана Јорданоска Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Костадинка Ѓорѓиоска Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Благоја Сотироски Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Аница Гегоска Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

Ресен

Тел/Факс: 047 452 463

Ленче Милевска Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Кирил Ивановски Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Димче Карапалевски Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

Крушево

Тел/Факс: 048 477 044 - 048 477 021

Мени Даневска Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Ана Данчевска Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Демир Хисар

Тел/Факс: 047 276 977 - 047 203 055

Риза Касаповска Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
prijava-gragjani
mmap
opasnost
informacii
оглас

Формулари и пријави

Законски прописи

Листа на Закони и подзаконски акти по кои постапува Државниот Пазарен Инспекторат

повеќе

USAID