28 Април-Светски ден на интелектуална сопственост

Во соработка со Американската стопанска комора во Република Македонија на ден 28 Април, 2015 година, во Скопје, по повод  Светскиот ден на интелектуална сопственост се одржа работилница за инспекторите на Државниот пазарен инспекторат на која што присуствуваа и претставниците на Министерството за внатрешни работи.

MJI 8007

Целата на работилницата е споделување на регионалните и светските практични искуства во заштитата на правата од интелектуална сопственост пренесени од страна на предавачи од реномирани светски компании, имајќи во предвид дека прашањето на почитувањето на правото на интелектуална сопственост е еден од основните предуслови за креирање на конкурентна економија и обезбедување на еднакви услови за сите економски оператори на пазарот.

prijava-gragjani
mmap
opasnost
informacii
оглас

Формулари и пријави

Законски прописи

Листа на Закони и подзаконски акти по кои постапува Државниот Пазарен Инспекторат

повеќе

USAID