Одделение Скопје

Државен пазарен инспекторат
Одделение Скопје

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Адреса
11 Октомври бр.118 Скопје

Телефон: 02 3220 547

Факс: 02 3229 934

     Одделениe за инспекциски назор Скопје - Инспектори     
Јулијана Ристовска Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Лилјана Андоновска Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Љупчо Бојевски Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Атигона Циривири Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Ѓорѓи Цветков Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Луке Дукевски Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Благоја Илиевски Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Стефанка Калевска Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Билјана Србиновска Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Виолета Лукановска Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Џелал Максути Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Лидија Нелковска Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Евгенија Панева Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Снежана Ќортошева Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Златан Радосавлевиќ Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Ирена Велкова Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Елена Томоска Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Фани Оџаклиеска Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Никола Анѓелески Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

 

 Одделение за инспекциски надзор за безбедност на производи 
Фатмир Шехи Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Зоран Јанчески Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Беким Имери Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
prijava-gragjani
mmap
opasnost
informacii
оглас

Формулари и пријави

Законски прописи

Листа на Закони и подзаконски акти по кои постапува Државниот Пазарен Инспекторат

повеќе

USAID